Onderwijsblogs

Onderwijsblogs

Citotoetsen basisonderwijs Kinderen in groep 4 doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. Als eerste in januari en betreft de Cito M4. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouders en opvoeders te weten over deze toets. In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4. Zodoende bent u helemaal geïnformeerd. Welke toetsen worden er afgenomen? Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen: begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Onder meer: vermenigvuldigen en delen tot en met honderd, de tafels en grote sommen. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die kinderen in deze groep zouden moeten weten. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen tijdens groep 4 aan de beurt en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Cito groep 4 oefenen

Toetsen afnemen in groep 4

Alles over leren in groep 4

Groep 4

Weetjes over groep 4

Leren voor groep 4

Groep 4-weetjes

Ouders en kinderen in groep 4

Blog over basisonderwijs

Jouwweb over toetsen groep 4

Primair onderwijs en toetsen

Blog juf Femke

Cito toetsen in groep 4 Jouwwen

Ouders en groep 4

Website voor ouders met kinderen in groep 4

Citotoets van groep 4

Cito-toetsen groep 4 overzicht

Overzicht groep 4

Groep 4 ouders

Cito toets groep 4 ouders weebly

Cito in groep 4 primair onderwijs

Basisschool groep 4

Link toevoegen

Link toevoegen